8 ปี พ.ร.บ.คอมพ์ 2550ถึงยุคโซเชียลมีเดียบูม!

1

8 ปีเต็มกับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.. 2550 หรือเรียกสั้นๆ ว่า พ...คอมพ์ 2550

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิ.. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 .. 2550 ซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

แต่วันนี้ พ..2558โซเชียลมีเดียกลายเป็นสื่อที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ สามารถสร้างเนื้อหา ใช้เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น และส่งต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างอิสระ

สิ้นเดือน มี..2558 บริษัท โซเชียล อิงค์ จำกัด ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 35 ล้านคน หรือคิดเป็น 54% ของจำนวนประชากร 65 ล้านคน จำนวนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณโทรศัพท์มือถือที่มีกว่า 97 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็น 150% ของจำนวนประชากร ซึ่งใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กกว่า 35 ล้านไอดี หรือ 54% ของประชากร ติดอันดับ 9 ของโลก เป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียที่มี 74 ล้านไอดี และฟิลิปปินส์ 44 ล้านไอดี นอกจากนี้มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ 4.5 ล้านไอดี อินสตาแกรม 2 ล้านไอดี และไลน์แอคเคาท์ 33 ล้านไอดี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วและเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยในยุคที่การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเติบโตเร็ว หรือบูมสุดๆ แต่การควบคุมดูแลยังคงใช้ พ...คอมพ์ 2550 จึงทำให้เกิดข้อกังขาว่า เนื้อหาใน พ...คอมพ์ 2550 จะทันกับยุคสมัยหรือ?

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ให้ความเห็นว่า วันนี้ พ...คอมพ์ 2550 ไม่เพียงพอกับยุคที่มีการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก พ...คอมพ์ 2550 ร่างขึ้นในยุคที่การใช้งานโซเชียลมีเดียยังไม่แพร่หลายทำให้ในบางฐานความผิดยังไม่ครอบคลุม เช่น กรณีการปลอมแปลงตัวตนเพื่อเข้าไปหลอกคนอื่นในอินเทอร์เน็ต และกรณีที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นก่อกวนระหว่างที่องค์การนาซ่ากำลังถ่ายทอดสดยานสำรวจนิวฮอไรซันส์เดินทางไปดาวพลูโต และให้ถามตอบผู้บริหารขององค์การนาซ่าผ่านยูทูบ

การแก้ไขร่างพ...คอมพ์ 2550ฉบับเดิม ที่ดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้วและยังไม่ได้ประกาศใช้ พบว่าแม้จะมีการปรับแก้ไขเนื้อหาในพ...คอมพ์ แต่ก็เป็นการแก้ไขไม่ตรงจุดเพราะไปแก้ไขโดยให้อำนาจรัฐในการควบคุมมากเกินไป ไม่ได้แก้ไขเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎมาย” นายไพบูลย์ กล่าว

นายไพบูลย์ มองว่า การแก้ไขร่างพ...คอมพ์ 2550 ฉบับใหม่ ควรแก้ไขใน 4 เรื่อง คือ 1.ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมการกระทำความผิดทางโซเชียลมีเดีย ต้องมีการเขียนฐานความผิดเพิ่มเติมขึ้นมา 2.ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลพยานหลักฐานจากการใช้งานโซเชียลมีเดีย เช่น ข้อมูลจากการสื่อสารผ่านไลน์ (LINE) 3.การบังคับใช้กฎหมายต้องใช้คนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจริงๆ และ4.ในส่วนของอัยการและศาล ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องพ...คอมพ์ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ที่จะใช้พ...คอมพ์ ที่มีมาตรฐาน

สำหรับพ...ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) .. … ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 2558 นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า อาจต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของกระทรวงไอซีที โดยความคืบหน้าล่าสุดของ พ...ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) .. … สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเสร็จแล้ว และกระทรวงไอซีทีมีหนังสือยืนยันกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิ..2558 เพื่อรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

เนื่องจากครม. มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการเดินหน้า พ...ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) .. … จึงต้องชะลอไปก่อนเพื่อรอดูโครงสร้างกระทรวงใหม่เหตุคาบเกี่ยวการทำงานของหลายส่วนงาน และอาจมีการปรับแก้ไขเนื้อหาใหม่ คาดว่าอาจประกาศใช้ได้ในปี 2559” นายพรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่าง การแก้ไขเนื้อหาของ พ...ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) .. … ซึ่งมีการแก้ไขเมื่อปีที่แล้ว พอสังเขปดังนี้ มาตรา14 (1) จากเดิมที่ให้โทษหากมีการนำเข้าข้อมูลโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียหาย เป็นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ซึ่งจะชัดเจนขึ้นทำให้มาตรา14(1) ไม่ได้เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทอีกต่อไป ส่วนเรื่องความมั่นคงยังคงใช้คำว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง มาตรา16(1) เรื่องภาพอนาจาร บุคคลอายุไม่เกิน18ปีเป็นเรื่องของภาพอนาจารเด็กมุ่งลงโทษการกระทำที่เป็นการ นำเสนอหรือจัดให้มี แจกจ่ายหรือโอนถ่าย และจัดหามาให้ มีโทษจำคุกไม่เกินหกปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท มาตรา26ที่เคยกำหนดให้เก็บล็อก90วัน ให้เพิ่มการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ โดยต้องเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะเลิกใช้อย่างน้อย90วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ตาม พ...คอมพ์จะถูกกำกับ ติดตาม และประเมินการทำงานโดยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ท้ายสุดกฎหมายที่ใช้ควบคุมการใช้งานของคนยุคดิจิตอลจะทันกับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ ต้องรอดู.

น้ำเพชร จันทา

@phetchan

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s