แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แนะเคล็ดบริหาร “Gen Y” ให้อยู่หมัด

เนื่องด้วยในปัจจุบัน กลุ่มคนอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้นและกำลังก้าวสู่ตลาดแรงงานและมีอิทธิพลสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาคธุรกิจต่างๆ หันมาทำการตลาดกับคนกลุ่ม Generation Y หรือ Gen Y มากขึ้น ซึ่งต้องสร้างแรงดึงดูดความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ ไม่เว้นแม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันพบว่ากลุ่ม Gen Y เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งกลายมาเป็นการทำงานระหว่างคน 3 รุ่น อย่าง Baby Boomer, Gen X และ Gen Y ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายขององค์กรในการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีความเป็นตัวเองสูง ความอดทนต่ำ อยากรู้อยากเห็น ท้าทายกฎระเบียบ ทะเยอทะยาน คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดีมาก มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเองสูง ไม่เคารพผู้อาวุโสกว่าและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่ำ
เพื่อให้การทำงานภายใต้ความหลากหลายของคนในแต่ละ Generation ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gen Y เราควรมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความคาดหวังให้กับ Gen Y คน Gen นี้แม้จะมีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองสูง อย่างไรก็ตามคน Gen นี้ก็คาดหวังในการทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคง แสวงหาโอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมไปถึงการได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม หากองค์การต้องการดึง Core Competency ของ Gen Y ออกมาใช้ได้สูงสุด คงต้องมีการเตรียมสภาพแวดล้อมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกำหนดเป้าหมายและแจกแจงลักษณะงานด้วยความชัดเจน วัดผลได้ เมื่อรู้เท่าทัน Gen Y แล้วก็ควรสร้างสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่าง Gen ต่างๆเข้าด้วยกัน ผลักดันให้ Gen Y ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกัน Gen อื่นๆก็พร้อมที่จะรับฟัง สนับสนุนและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถดึงเอาข้อดีของ Gen Y มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความสุขให้กับทุกคนในองค์กร

กุญแจ 10 ดอกไขความลับบริหารคน Gen Y
1. องค์กรต้องมีความมั่นคงและวิสัยทัศน์
2. ให้การเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
3. หัวหน้างานมีสไตล์เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง เข้มแข็งและแนะนำงานได้
4. ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
5. ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น มีความเป็นพี่น้องมากกว่าการเป็นเจ้านายลูกน้อง
6. ให้การยอมรับทั้งในเรื่องความคิดเห็น ตัวบุคคลและวิธีการทำงาน
7. สร้างแรงจูงใจจากผลตอบแทนที่ยุติธรรม
8. อย่าเข้มงวดจนเกินไป ให้อิสระทางความคิดและการทำงานภายใต้กรอบที่เหมาะสม
9. แสดงออกถึงความตรงไปตรงมา อย่าอ้อมค้อม
10. อย่าปล่อยให้แก้ปัญหาเองโดยลำพัง ควรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน Gen Y มีสัดส่วนเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศและกำลังเข้าสู่ตลาดงาน และจะกลายเป็นผู้บริหารระดับกลางในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า หากองค์กรสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง Generation ต่างๆอย่างลงตัว มั่นใจได้เลยว่าองค์การจะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพและจะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s